Řešení naléhavého problému v zemědělství

Hasicí přístroj Fields Fireman na traktor je účinným řešením palčivého problému v zemědělství.
Zájem o řešení

Zemědělské požáry představují vážnou hrozbu

Četnost a rozsah zemědělských požárů se každoročně rychle zvyšuje v důsledku rostoucího sucha způsobeného změnou klimatu.
Požáry při sklizni mohou způsobit značné materiální škody, pokud nejsou přijata včasná a účinná opatření.
Účinnost a dosah běžného hasicího přístroje jsou omezené a nestačí ke zvládnutí požárů při intenzivních požárech.

Vzhledem k rostoucí průměrné teplotě...

250°C
naměřených ve výfukovém potrubí a na žací liště
75%
požárů strojů začne hořením v motorové části stoje

Řešením je hasicí přístroj Fields Fireman na traktoru

Hasicí přístroj lze nasadit do 5 sekund.
Hasicí přístroj s nastavitelným rozprašováním dokáže účinně hasit požáry 20 minut.
Je schopen nepřetržitého hašení pěnou, což umožňuje účinné hašení požárů zemědělských strojů.

Proč si vybrat hasicí přístroj Fields Fireman?

Hasicí přístroj Fields Fireman je maďarskou novinkou, která je chráněna mezinárodní ochranou užitného vzoru.
1
Zemědělský hasicí přístroj Fields Fireman prokázal svou účinnost v 8 zemích Evropy.
2
Zemědělský hasicí přístroj Fields Fireman je oficiálně testován a schválen Národním generálním ředitelstvím pro řízení katastrof.
3

Účinnost hasicího přístroje Fields Fireman odpovídá 96 hasicím přístrojům.

Více informací o všestranném hasicím přístroji Fields Fireman

Hasicí přístroj Fields Fireman lze snadno namontovat na oje a hydraulický systém jakéhokoli traktoru. Při zjištění požáru můžete okamžitě zahájit zásah s traktorem na místě. Během hašení můžete snadno nastavit způsob stříkání a přepínat mezi funkcí hašení vodou a pěnou, čímž zvýšíte účinnost zásahu.


Hasicí přístroj Fields Fireman navíc usnadňuje úklidové práce, protože je ideální pro mytí strojů, čištění silnic, hal a dalších povrchů. Hasicí přístroj váží po naložení 1200 kg, takže jej lze použít jako náhradu čelního závaží.
hašení pěnou a vodou po dobu až 20 minut
Nasazuje se
v 5 sekund
Přizpůsobení pro všechny typy traktorů
Rychlá a snadná instalace
Lze použít i jako náhradní závaží
Vynikající pro čištění strojů a silnic

Technické parametry hasicího přístroje

Velikost nádrže na vodu: 650 litrů
Velikost pěnidla: 15 litrů
Hmotnost (prázdná/plná): 550 kg / 1200 kg
Délka hadice: 20 m
Tlak vody: 4,5 bar
Provozní doba: 20 minut

Požádejte nás o cenovou nabídku

Chcete-li získat cenovou nabídku nebo se dozvědět více o našich produktech, kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Pro více informací nás prosím kontaktujte!

  Zavolejte nám na
  +36 30 959 9964
  zavolejte na
  nebo
  Pošlete e-mail na adresu info@fieldsfireman.com
  odeslat e-mail

  Prohlédněte si hasicí přístroj Fields Fireman osobně

  Přesvědčte se sami, že Fields Fireman je nejúčinnějším dostupným zemědělským hasicím přístrojem. Kontaktujte svého nejbližšího prodejce a domluvte si s ním schůzku.
  Přejít na prodejce

  Často kladené otázky

  Co obvykle způsobuje vyhoření kombajnů?

  Ve většině případů může dojít k požáru kombajnu, když se suchý rostlinný materiál nebo prach z plodin smísí s teplem generovaným motorem, řemeny nebo výfukovým systémem kombajnu nebo se statickou elektřinou vznikající při pohybu kombajnu po poli. Požárům lze předcházet pravidelnou údržbou a kontrolami a pečlivou a bezpečnou jízdou.

  Co způsobuje riziko požáru vznětového motoru?

  Elektrické, mechanické nebo statické jiskry představují pro vznětové motory nebezpečí požáru. Statické výboje z výfuku, elektrického zařízení nebo řemene ventilátoru jsou velmi nebezpečné.

  Jak zabránit požárům při sklizni?

  Aby se zabránilo požárům při sklizni, je důležité pravidelně kontrolovat a udržovat součásti zemědělských strojů. V mnoha případech může mechanické tření zadřeného ložiska způsobit teplotu až 1000 stupňů Celsia. Rotující součásti citlivé na tření by proto měly být vždy přesně seřízeny a pravidelně promazávány a mazány. Kromě toho je důležité udržovat strojní zařízení v čistotě, aby se zabránilo hromadění olejových kalů a rostlinných zbytků, které vytvářejí vysoce hořlavé prostředí. Dbejte na to, aby byly baterie řádně zakryty a aby byla neustále kontrolována neporušenost továrních krytů a elektrických rozvodů, protože elektrická jiskra může snadno způsobit požár. Proveďte jiskrovou zkoušku a ujistěte se, že je stroj vybaven vhodným jiskřištěm. Je také dobré mít na sklizňových a přepravních vozidlech hasicí přístroje. Nikdy nedoplňujte palivo na poli nebo v prostoru sklizně. Z důvodu požární bezpečnosti se vždy přesuňte na bezpečnější místo. Dodržováním preventivních opatření můžete zvýšit bezpečnost sklizňové sezóny a předejít požárům s vážnými následky.

  Jaký je nejvhodnější hasicí přístroj pro hašení strojů?

  Pro hašení zemědělských strojů se doporučují hasicí přístroje typu ABC, ale v mnoha případech nejsou řešením. Konstrukce kombajnu může být velkou překážkou při hašení požáru, protože uzavřený motorový prostor je umístěn ve výšce a zavedení hasiva je velmi obtížné. Na rozdíl od běžných hasicích přístrojů ABC může hasicí systém Fields Fireman zasahovat účinněji, protože má kapacitu až 96 hasicích přístrojů.

  Lze hasicí přístroj namontovat na všechny typy zemědělských strojů?

  Hasicí přístroj Fields Fireman je univerzální, takže jej lze okamžitě namontovat na většinu typů traktorů. Ve výjimečných případech můžeme vyrobit adaptér na míru, který jej přizpůsobí požadovanému typu.

  Potřebujete na traktoru hasicí přístroj?

  Všechny stroje potřebují hasicí přístroj, včetně traktorů, kombajnů a nákladních vozidel. Většina požárů na těchto strojích je způsobena ropnými produkty nebo elektrickými systémy, proto je důležité mít hasicí přístroj. Hasicí přístroj Fields Fireman se při hašení těchto typů požárů osvědčil jako mimořádně účinný.

  Proč je obtížné uhasit vznětové motory?

  Motorová nafta má ve srovnání s benzinem jiné vlastnosti. Benzínové výpary se snadno vznítí, zatímco výpary nafty jsou hořlavé. Stejně jako u benzínu jsou příčinou požáru výpary, nikoli samotné palivo. Nafta hoří pomalu, a proto je její hašení velmi obtížné.